برنامه کلاسی کنکور کارشناسی ارشد و دکتری،دکتر شفیعی تابستان 95

برنامه کلاسی کنکور کارشناسی ارشد و دکتری،دکتر شفیعی تابستان 95

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

                                                                                                        

گام برتر برای موفقیت را با نگرشی نو بردارید

برنامه کلاس های حضوری تابستان 96  ویژه آمادگی کنکور کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی برق 97

ردیف

نام درس

روز و ساعت برگزاری

نام استاد

تعداد ساعت

شهریه (تومان)

توضیحات

1

ریاضیات مهندسی

شنبه 8 الی 14

استاد شفیعی

60

400,000

لینک جزئیات و رزرو کلاس

2

620,000
* به اضافه پک کامل ریاضی مهندسی

لینک جزئیات و رزرو کلاس

3

الکترومغناطیس

شنبه 15 الی 21

استاد شفیعی

60

400,000

لینک جزئیات و رزرو کلاس

4

620,000
*به اضافه پک کامل الکترومغناطیس

لینک جزئیات و رزرو کلاس

5

سیگنال ها و سیستم ها
کد A

یکشنبه 8 الی 14

استاد شفیعی

60

400,000

لینک جزئیات و رزرو کلاس

6

620,000

*به اضافه پک کامل سیگنال

 لینک جزئیات و رزرو کلاس

7

معادلات دیفرانسیل

دوشنبه 8 الی 11

استاد شفیعی

30

200,000

لینک جزئیات و رزرو کلاس

8

280,000

*به اضافه پک کامل معادلات دیفرانسیل

لینک جزئیات و رزرو کلاس

9

آمار و احتمال مهندسی

دوشنبه 11 الی 14

استاد شفیعی

30

200,000

لینک جزئیات و رزرو کلاس

10

250,000

*به اضافه پک کامل آمار و احتمال

لینک جزئیات و رزرو کلاس

11

ریاضیات پیش نیاز مهندسی برق

دوشنبه 15 الی 21

استاد شفیعی50
300,000

 به همراه فیلم ریاضی عمومی

لینک جزئیات و رزرو کلاس

12

سیستمهای کنترل خطی
 سه شنبه و چهارشنبه 8 الی 14استاد سلیمانی

72

450,000

به همراه فیلم کلاس حضوری

لینک جزئیات و رزرو کلاس

13

سیگنال ها و سیستم ها کد B
سه شنبه و چهارشنبه 15 الی 20
استاد کهن

90

500,000

 به همراه فیلم کلاس حضوری

لینک جزئیات و رزرو کلاس

14

مدارهای الکتریکی 1 و 2
پنجشنبه و جمعه

8 الی 14

استاد کهن

90

500,000

 به همراه فیلم کلاس حضوری

لینک جزئیات و رزرو کلاس

15
الکترونیک 1 و 2
پنجشنبه و جمعه

15 الی 20

استاد کهن
90
500,000

 به همراه فیلم کلاس حضوری

لینک جزئیات و رزرو کلاس

*پک ریاضیات مهندسی: 90 ساعت فیلم آموزشی ریاضیات مهندسی –کتاب ریاضیات مهندسی سری برق-30 ساعت فیلم نکته و تست- پشتیبانی و رفع اشکال آنلاین
*پک الکترومغناطیس:80 ساعت فیلم آموزشی-کتاب الکترومغناطیس سری برق-15 ساعت فیلم نکته و تست- پشتیبانی و رفع اشکال آنلاین
*پک سیگنالها و سیستمها:90ساعت فیلم آموزشی-کتاب سیگنالها و سیستمها سری برق-30 ساعت فیلم نکته و تست-پشتیبانی و رفع اشکال آنلاین
*پک معادلات دیفرانسیل:30 ساعت فیلم آموزشی-8 ساعت فیلم نکته وتست-پشتیبانی و رفع اشکال آنلاین
*پک آمار و احتمال:20 ساعت فیلم آموزش-6 ساعت فیلم نکته و تست-پشتیبانی و رفع اشکال آنلاین

ثبت نام بیش از سه درس همزمان

ثبت نام سه درس همزمانثبت نام دو درس همزمان
30% تخفیف20% تخفیف

15% تخفیف

برای ثبت نام یک درس روی لینک “جزئیات و رزرو کلاس” کلیک کنید و جهت دریافت کد تخفیف برای ثبت نام چند درس با شماره تلفن های ذیل تماس بگیرید

بلافاصله پس از ثبت نام در  کلاسهای دارای پک آموزشی میتوانید فیلم های موجود در پک را دریافت و استفاده نمایید.

محل تشکیل کلاس: تهران — بالاتر از میدان ولیعصر – نرسیده به زرتشت -کوچه رحمتی بهمبری – پلاک 30 – موسسه آموزش عالی آزاد نگاره

اطلاعات بیشتر  و ثبت نام : www.nonegaresh.com/

09900890073-09900890064

27
شهریور
classA-web
کلاس حضوری آمار و احتمال مهندسی

8:00 قبل از ظهر – 11:00 قبل از ظهر

تهران- موسسه آموزش عالی آزاد نگاره

از درس آمار و احتمال مهندسی در چند سال اخیر 2 یا 3 تست از مجموع 12 تست مربوط به مجموعه ریاضیات مطرح شده…

31
شهریور
classA-web
کلاس حضوری الکترونیک 1و2

3:00 بعد از ظهر – 8:00 بعد از ظهر

تهران- موسسه آموزش عالی آزاد نگاره

کلاس حضوری الکترونیک 1و2 توسط استاد رضا کهن برگزار میشود.از این کلاس حضوری فیلم برداری و به صورت رایگان به اعضای کلاس ارائه خواهد…

31
شهریور
classA-web
کلاس حضوری مدارهای الکتریکی 1و2

8:00 قبل از ظهر – 2:00 بعد از ظهر

تهران- موسسه آموزش عالی آزاد نگاره

کلاس حضوری مدارهای الکتریکی 1و2 توسط استاد رضا کهن برگزار میشود.از این کلاس حضوری فیلم برداری و به صورت رایگان به اعضای کلاس ارائه…

29
شهریور
classA-web
کلاس حضوری سیگنالها و سیستمها کد B

3:00 بعد از ظهر – 8:00 بعد از ظهر

تهران- موسسه آموزش عالی آزاد نگاره

کلاس حضوری سیگنالها و سیستمها توسط استاد رضا کهن برگزار میشود.از این کلاس حضوری فیلم برداری و به صورت رایگان به اعضای کلاس ارائه…

01
شهریور
classA-web
کلاس حضوری سیستمهای کنترل خطی

8:00 قبل از ظهر – 2:00 بعد از ظهر

تهران- موسسه آموزش عالی آزاد نگاره

کلاس حضوری کنترل خطی تو استاد سلیمانی برگزار خواهد شد.از این کلاس حضوری فیلم برداری خواهد شد و به صورت رایگان به اعضای کلاس…

27
شهریور
classA-web
کلاس حضوری ریاضیات پیش نیاز مهندسی برق

8:00 قبل از ظهر – 11:00 قبل از ظهر

تهران- موسسه آموزش عالی آزاد نگاره

با توجه به اینکه اکثر داوطلبین کنکور کارشناسی ارشد در ریاضیات دوره دبیرستان و ریاضیات عمومی دانشگاه ضعف دارند،و این ضعف باعث میشود سایر…

27
شهریور
classA-web
کلاس حضوری آمار و احتمال مهندسی ویژه

8:00 قبل از ظهر – 11:00 قبل از ظهر

تهران- موسسه آموزش عالی آزاد نگاره

از درس آمار و احتمال مهندسی در چند سال اخیر 2 یا 3 تست از مجموع 12 تست مربوط به مجموعه ریاضیات مطرح شده…

27
شهریور
classA-web
کلاس حضوری معادلات دیفرانسیل

8:00 قبل از ظهر – 11:00 قبل از ظهر

تهران- موسسه آموزش عالی آزاد نگاره

این کلاس حضوری توسط دکتر عباس شفیعی برگزار خواهد شد و در طول کلاس تمامی نکات معادلات دیفرانسیل لازم برای کنکور کارشناسی ارشد از…

27
شهریور
classA-web
کلاس حضوری معادلات دیفرانسیل ویژه

8:00 قبل از ظهر – 11:00 قبل از ظهر

تهران- موسسه آموزش عالی آزاد نگاره

این کلاس حضوری توسط دکتر عباس شفیعی برگزار خواهد شد و در طول کلاس تمامی نکات معادلات دیفرانسیل لازم برای کنکور کارشناسی ارشد از…

26
شهریور
classA-web
کلاس حضوری سیگنالها و سیستمها کد A

8:00 قبل از ظهر – 2:00 بعد از ظهر

تهران- موسسه آموزش عالی آزاد نگاره

این کلاس حضوری توسط دکتر عباس شفیعی برگزار خواهد شد و در طول کلاس تمامی نکات تجزیه و تحلیل سیگناها و سیستمها از مفاهیم…

26
شهریور
classA-web
کلاس حضوری سیگنالها و سیستمها کد A ویژه

8:00 قبل از ظهر – 2:00 بعد از ظهر

تهران- موسسه آموزش عالی آزاد نگاره

این کلاس حضوری توسط دکتر عباس شفیعی برگزار خواهد شد و در طول کلاس تمامی نکات تجزیه و تحلیل سیگناها و سیستمها از مفاهیم…

25
شهریور
classA-web
کلاس حضوری الکترومغناطیس

3:00 بعد از ظهر – 9:00 بعد از ظهر

تهران- موسسه آموزش عالی آزاد نگاره

این کلاس حضوری توسط دکتر عباس شفیعی برگزار خواهد شد و در طول کلاس تمامی نکات و مفاهیم الکترومغناطیس با نگرش و سبکی متفاوت…

25
شهریور
classA-web
کلاس حضوری الکترومغناطیس ویژه

3:00 بعد از ظهر – 9:00 بعد از ظهر

تهران- موسسه آموزش عالی آزاد نگاره

این کلاس حضوری توسط دکتر عباس شفیعی برگزار خواهد شد و در طول کلاس تمامی نکات و مفاهیم الکترومغناطیس با نگرش و سبکی متفاوت…

25
شهریور
classA-web
کلاس حضوری ریاضیات مهندسی ویژه

8:00 قبل از ظهر – 2:00 بعد از ظهر

تهران- موسسه آموزش عالی آزاد نگاره

این کلاس حضوری توسط دکتر عباس شفیعی برگزار خواهد شد و در طول کلاس تمامی نکات ریاضیات مهندسی از مفاهیم و نکات پایه ای…

25
شهریور
classA-web
کلاس حضوری ریاضیات مهندسی

8:00 قبل از ظهر – 2:00 بعد از ظهر

تهران- موسسه آموزش عالی آزاد نگاره

این کلاس حضوری توسط دکتر عباس شفیعی برگزار خواهد شد و در طول کلاس تمامی نکات ریاضیات مهندسی از مفاهیم و نکات پایه ای…

کلاس های حضوری نکته و تست ویژه کنکور کارشناسی ارشد 96

کلاس حضوری نکته و تست آمار و احتمال

لیست دلخواه

مشاهده

کلاس حضوری نکته و تست ریاضیات مهندسی

لیست دلخواه

مشاهده

کلاس حضوری نکته و تست الکترومغناطیس

لیست دلخواه

مشاهده

مجموعه دوره ها

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][thim-list-events layout=”slider” cat_id=”همه” status=”upcoming”][/vc_column][/vc_row]

نونگرش

مطالب مرتبط

دیدگاهها

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.