دورهمی آنلاین و مشاوره رایگان قبل از کنکور ارشد 99 برای تمامی رشته ها 15 مرداد ساعت 19 لینک کلاس (میهمان وارد شوید)

فیلم آموزش دینامیک

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

دینامیک

دینامیک اصول و مبانی مکانیک مهندسی و شاخه‌ای مهم از علم مکانیک است که برای تمامی دانشجویان رشته‌های فنی و مهندسی به ویژه مهندسی مکانیک،مهندسی هوافضا،مهندسی عمران،مهندسی معدن،مهندسی کشاورزی و …از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و مبانی بسیاری از طراحی‌های مهندسی مکانیک را شامل میشود.

در این درس با استفاده از آنالیز برداری به تجزیه و تحلیل حرکت دینامیکی و با استفاده از مفاهیم اولیه و اساسی حرکت مانند قوانین نیوتن به بررسی سینماتیک و سینتیک ذرات پرداخته میشود. در فصول اولیه حرکت ذرات بررسی میشود و در فصول بعدی حرکت اجسام صلب مورد بررسی قرار می‌گیرد. پیش نیاز این درس، درس استاتیک می‌باشد که به بررسی تعادل استاتیکی ذرات(شتاب و سرعت برابر صفر) میپردازد.

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی:

فصل 1  مقدمه‌ای بر دینامیک
فصل 2  سینماتیک ذرات
فصل 3  سینتیک ذرات
فصل 4  سینتیک سیستم ذرات
فصل 5  سینماتیک اجسام صلب در صفحه
فصل 6  سینتیک اجسام صلب در صفحه

این فیلم فقط بر روی یک کامپیوتر قابل اجراست و با خرید این دوره میتوانید از کلاس های رفع اشکال آنلاین به صورت رایگان استفاده  نمایید.

فصل اول این دوره آموزشی را رایگان مشاهده نمایید.

فصل 1 (مقدمه‌ای بر دینامیک)
1
فصل اول (نمایش رایگان)
00:18:45 ویدئو

جزوه فصل ۱
فایل

فصل 2 (سینماتیک ذرات)
3
بخش ۱ فصل 2 (نمایش رایگان)
00:52:04 ویدئو

4
بخش 2 فصل 2 (نمایش رایگان)
00:42:33 ویدئو

5
بخش 3 فصل 2 (نمایش رایگان)
00:39:53 ویدئو

6
بخش 4 فصل 2 (نمایش رایگان)
00:50:56 ویدئو

7
بخش 5 فصل 2 (نمایش رایگان)
01:00:23 ویدئو

جزوه فصل ۲
فایل

فصل 3 – 4 و 5
جزوه فصل 3
فایل

فصل 3: سینتیک ذرات فصل 4: سینتیک سیستمی از ذرات فصل 5: سینماتیک صفحه ای اجسام صلب

جزوه فصل 4
فایل

جزوه فصل 5
فایل

دانلود فیلم فصل 3 ، 4 و 5 (این فایل نیاز به سریال فعالسازی دارد)
فایل

فصل 6 (سینتیک صفحه‌ای اجسام صلب)
بخش 1 فصل 6
01:07:10 ویدئو

بخش 2 فصل 6
00:52:09 ویدئو

بخش 3 فصل 6
00:29:03 ویدئو

بخش 4 فصل 6
00:17:53 ویدئو

جزوه فصل 6
فایل