برنامه کلاس‌های آنلاین ویژه کنکور کارشناسی ارشد 1400 و آزمون دکتری 1400 ، جلسه اول رایگان برای ثبت نام اینجا کلیک کنید

فیلم مدار های الکتریکی 1و2 ویژه کنکور ارشد و دکتری

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

قبل از شروع به مطالعه هر درس مخصوصا مطالعه برای کنکور و یا امتحان پایان ترم مهمترین کار تحلیل آماری سوالات آن آزمون میباشد. لذا با این کار اطلاعات کمی و کیفی مهمی از قبیل تعداد و اهمیت سوالات هر مبحث و سطح سختی و آسانی سوالات همچنین روند تغییر سوالات به دست می‌آورید در نتیجه میتوانید تخمین دقیقی از سوالات سال آینده بزنید.

در این فیلم آموزشی بر خلاف تمامی منابع موجود برای این درس کلیه مباحث مدارهای الکتریکی ۱و۲ در قالب ۵ فصل آموزش داده میشود در بخش اول این فیلم مفاهیم پایه‌ای این درس به سبک و بیان کاملا متفاوت نسبت به تمامی منابع موجود آموزش داده میشود.

فصل اول
1
بخش ۱ فصل ۱ (نمایش رایگان)
01:01:41 ویدئو

2
بخش 2 فصل ۱ (نمایش رایگان)
01:30:38 ویدئو

3
جزوه فصل ۱ (نمایش رایگان)
ویدئو

کلاس آنلاین فصل ۱
فایل

لینک ورود به کلاس آنلاین (به صورت میهمان وارد شوید)
فایل

بر روی دکمه دانلود راست کلیک کنید و open in new window را بزنید و سپس روی دکمه میهمان کلیک کنید

فصل دوم
6
بخش ۱ فصل 2 (نمایش رایگان)
01:15:42 ویدئو

7
بخش 2 فصل 2 (نمایش رایگان)
01:17:52 ویدئو

8
بخش 3 فصل 2 (نمایش رایگان)
01:11:30 ویدئو

9
بخش 4 فصل 2 (نمایش رایگان)
01:18:26 ویدئو

10
بخش 5 فصل 2 (نمایش رایگان)
01:04:31 ویدئو

11
بخش 6 فصل 2 (نمایش رایگان)
00:55:30 ویدئو

12
جزوه فصل ۲ (نمایش رایگان)
ویدئو

مدار آنلاین جلسه ۲ بخش 1
فایل

مدار آنلاین جلسه ۲ بخش 2
فایل

مدار آنلاین جلسه ۲ بخش 3
فایل

فصل سوم
بخش ۱ فصل ۳ (2 بخش این فصل را دانلود و در یک پوشه قرار دهید)
فایل

بعد از دانلود هر 2 بخش فصل 3 آنها را در یک پوشه قرار دهید و سپس یک بخش را از حالت فشرده خارج کنید

بخش ۲ فصل ۳
فایل

بعد از دانلود هر 2 بخش فصل 3 آنها را در یک پوشه قرار دهید و سپس یک بخش را از حالت فشرده خارج کنید

جزوه کامل فصل ۳
فایل

ویدئو

فصل چهارم
بخش 1 فصل 4 (8 بخش این فصل را دانلود و در یک پوشه قرار دهید)
فایل

بعد از دانلود تمامی 8 بخش فصل 4 تمامی بخش ها را در یک پوشه قرار دهید و سپس یک بخش را از حالت فشرده خارج کنید

بخش 2 فصل 4
فایل

بعد از دانلود تمامی 8 بخش فصل 4 تمامی بخش ها را در یک پوشه قرار دهید و سپس یک بخش را از حالت فشرده خارج کنید

بخش 3 فصل 4
فایل

بعد از دانلود تمامی 8 بخش فصل 4 تمامی بخش ها را در یک پوشه قرار دهید و سپس یک بخش را از حالت فشرده خارج کنید

بخش 4 فصل 4
فایل

بعد از دانلود تمامی 8 بخش فصل 4 تمامی بخش ها را در یک پوشه قرار دهید و سپس یک بخش را از حالت فشرده خارج کنید

بخش 5 فصل 4
فایل

بعد از دانلود تمامی 8 بخش فصل 4 تمامی بخش ها را در یک پوشه قرار دهید و سپس یک بخش را از حالت فشرده خارج کنید

بخش 6 فصل 4
فایل

بعد از دانلود تمامی 8 بخش فصل 4 تمامی بخش ها را در یک پوشه قرار دهید و سپس یک بخش را از حالت فشرده خارج کنید

بخش 7 فصل 4
فایل

بعد از دانلود تمامی 8 بخش فصل 4 تمامی بخش ها را در یک پوشه قرار دهید و سپس یک بخش را از حالت فشرده خارج کنید

بخش 8 فصل 4
فایل

بعد از دانلود تمامی 8 بخش فصل 4 تمامی بخش ها را در یک پوشه قرار دهید و سپس یک بخش را از حالت فشرده خارج کنید

جزوه کامل فصل ۴
فایل

فصل پنجم
29
بخش 1 فصل 5 (نمایش رایگان)
00:49:44 ویدئو

30
بخش 2 فصل 5 (نمایش رایگان)
00:57:37 ویدئو

بخش 3-4-5 فصل 5
فایل

جزوه فصل 5 بخش 1
فایل

بخش 6 و 7 فصل 5
فایل

بخش 8 و 9 فصل 5
فایل

بخش 10 الی 12 فصل 5
فایل

جزوه فصل 5 بخش 2
فایل

بخش 13 و 14 فصل 5
فایل

بخش 15 فصل 5
01:52:17 ویدئو

بخش 16 و 17 فصل 5
فایل

بخش 18 و 22 فصل 5
فایل

جزوه فصل 5 تابع شبکه
فایل

جزوه فصل 5 شرایط اولیه در مدارات کلید زنی
فایل

جزوه فصل 5 فرکانس نوسان و رزونانس
فایل

جزوه فصل 5 مدارهای مرتبه اول و دوم و تحلیل فازوری
فایل

فیلم حل تشریحی مدار ارشد برق 94 ،93 و 92 بخش 1
01:49:46 ویدئو

فیلم حل تشریحی مدار ارشد برق 94 ،93 و 92 بخش 2
02:27:00 ویدئو

حل تشریحی ارشد برق 91
02:01:26 ویدئو

حل تشریحی ارشد برق 90
01:53:31 ویدئو

فایل

دوره های استاد