کد تخفیف 35% بهاره برای تمامی تمامی محصولات کد تخفیف:BAHAR99

مدار های الکتریکی 1 و 2

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

قبل از شروع به مطالعه هر درس مخصوصا مطالعه برای کنکور و یا امتحان پایان ترم مهمترین کار تحلیل آماری سوالات آن آزمون میباشد. لذا با این کار اطلاعات کمی و کیفی مهمی از قبیل تعداد و اهمیت سوالات هر مبحث و سطح سختی و آسانی سوالات همچنین روند تغییر سوالات به دست می‌آورید در نتیجه میتوانید تخمین دقیقی از سوالات سال آینده بزنید.

در این فیلم آموزشی بر خلاف تمامی منابع موجود برای این درس کلیه مباحث مدارهای الکتریکی ۱و۲ در قالب ۵ فصل آموزش داده میشود در بخش اول این فیلم مفاهیم پایه‌ای این درس به سبک و بیان کاملا متفاوت نسبت به تمامی منابع موجود آموزش داده میشود.

فصل اول
1
بخش ۱ فصل ۱ (نمایش رایگان)
01:01:41 ویدئو

2
بخش 2 فصل ۱ (نمایش رایگان)
01:30:38 ویدئو

3
جزوه فصل ۱ (نمایش رایگان)
ویدئو

کلاس آنلاین فصل ۱
فایل

فصل دوم
5
بخش ۱ فصل 2 (نمایش رایگان)
01:15:42 ویدئو

6
بخش 2 فصل 2 (نمایش رایگان)
01:17:52 ویدئو

7
بخش 3 فصل 2 (نمایش رایگان)
01:11:30 ویدئو

8
بخش 4 فصل 2 (نمایش رایگان)
01:18:26 ویدئو

9
بخش 5 فصل 2 (نمایش رایگان)
01:04:31 ویدئو

10
بخش 6 فصل 2 (نمایش رایگان)
00:55:30 ویدئو

11
جزوه فصل ۲ (نمایش رایگان)
ویدئو

مدار آنلاین جلسه ۲ بخش 1
فایل

مدار آنلاین جلسه ۲ بخش 2
فایل

مدار آنلاین جلسه ۲ بخش 3
فایل

فصل سوم
بخش ۱ فصل ۳ (2 بخش این فصل را دانلود و در یک پوشه قرار دهید)
فایل

بعد از دانلود هر 2 بخش فصل 3 آنها را در یک پوشه قرار دهید و سپس یک بخش را از حالت فشرده خارج کنید

بخش ۲ فصل ۳
فایل

بعد از دانلود هر 2 بخش فصل 3 آنها را در یک پوشه قرار دهید و سپس یک بخش را از حالت فشرده خارج کنید

جزوه کامل فصل ۳
فایل

فصل چهارم
بخش 1 فصل 4 (8 بخش این فصل را دانلود و در یک پوشه قرار دهید)
فایل

بعد از دانلود تمامی 8 بخش فصل 4 تمامی بخش ها را در یک پوشه قرار دهید و سپس یک بخش را از حالت فشرده خارج کنید

بخش 2 فصل 4
فایل

بعد از دانلود تمامی 8 بخش فصل 4 تمامی بخش ها را در یک پوشه قرار دهید و سپس یک بخش را از حالت فشرده خارج کنید

بخش 3 فصل 4
فایل

بعد از دانلود تمامی 8 بخش فصل 4 تمامی بخش ها را در یک پوشه قرار دهید و سپس یک بخش را از حالت فشرده خارج کنید

بخش 4 فصل 4
فایل

بعد از دانلود تمامی 8 بخش فصل 4 تمامی بخش ها را در یک پوشه قرار دهید و سپس یک بخش را از حالت فشرده خارج کنید

بخش 5 فصل 4
فایل

بعد از دانلود تمامی 8 بخش فصل 4 تمامی بخش ها را در یک پوشه قرار دهید و سپس یک بخش را از حالت فشرده خارج کنید

بخش 6 فصل 4
فایل

بعد از دانلود تمامی 8 بخش فصل 4 تمامی بخش ها را در یک پوشه قرار دهید و سپس یک بخش را از حالت فشرده خارج کنید

بخش 7 فصل 4
فایل

بعد از دانلود تمامی 8 بخش فصل 4 تمامی بخش ها را در یک پوشه قرار دهید و سپس یک بخش را از حالت فشرده خارج کنید

بخش 8 فصل 4
فایل

بعد از دانلود تمامی 8 بخش فصل 4 تمامی بخش ها را در یک پوشه قرار دهید و سپس یک بخش را از حالت فشرده خارج کنید

جزوه کامل فصل ۴
فایل

فصل پنجم ( در حال ضبط و بارگزاری )
27
بخش 1 فصل 5 (نمایش رایگان)
00:49:44 ویدئو

28
بخش 2 فصل 5 (نمایش رایگان)
00:57:37 ویدئو

بخش 3-4-5 فصل 5
فایل

جزوه فصل 5 بخش 1
فایل

بخش 6 و 7 فصل 5
فایل