کارگاه‌های فشرده جمع بندی و نکته و تست ویژه ارشد و دکتری 1400 برای ثبت نام کلیک کنید

ماشین‌های الکتریکی 2

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

فیلم آموزشی ماشن‌های الکتریکی 2 با تدرین مهندس محسنی تا ائاخر آبان ماه تکمیل خواهد شد

فیلم ضبط شده وبینار