دورهمی آنلاین و مشاوره رایگان قبل از کنکور ارشد 99 برای تمامی رشته ها 15 مرداد ساعت 19 لینک کلاس (میهمان وارد شوید)

وبینار مدیریت صحیح جلسه کنکور (مهندسی کامپیوتر)

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات
  • زمان یکشنبه 1 تیر ماه ساعت 21
  • در ماه حیاتی و پایانی کنکور چگونه عمل کنیم؟
  • نحوه کنترل استرس و هیجان سر جلسه آزمون
  • چگونه از اشتباهات رتبه های برتر سال قبل درس بگیریم؟
  • نحوه مدیریت درست اتفاقات پبش بینی نشده سر جلسه آزمون
  • نحوه تمرکز مناسب در سر جلسه آزمون
  • و ارائه نکات دقیق جهت یک ماه پایانی

لینک شرکت در وبینار در انتهای همین صفحه منتشر خواهد شد

فیلم ضبط شده وبینار
1
نمونه فیلم وبینار (نمایش رایگان)
00:10:00 ویدئو

فیلم وبینار مدیریت صحیح جلسه کنکور
01:51:13 ویدئو