دورهمی آنلاین و مشاوره رایگان قبل از کنکور ارشد 99 برای تمامی رشته ها 15 مرداد ساعت 19 لینک کلاس (میهمان وارد شوید)

کارگاه فشرده الکترومغناطیس

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

کارگاه فشرده آنلاین الکترومغناطیس ویژه کنکور ارشد رشته مهندسی برق

در این کارگاه یک روزه نکات در قالب تست آمورش داده شده و این دوره بسیار مناسب روزای پایانی قبل کنکور میباشد

1
بخش 1 (نمایش رایگان)
02:04:32 ویدئو

2
بخش 2 (نمایش رایگان)
02:18:15 ویدئو

بخش 3
02:08:55 ویدئو

بخش 4
02:33:06 ویدئو

بخش 5
02:28:08 ویدئو

بخش 6
02:06:57 ویدئو

جزوه کارگاه الکترومغناطیس
فایل

دوره های استاد