فیلم نقد و بررسی و حل تشریحی الکترومغناطیس کنکور کارشناسی ارشد برق 95

پس از انتشار فایل حل تشریحی درس الکترومغناطیس کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق 95 توسط دکتر شفیعی با توجه به نیاز داوطلبین کنکور ارشد 95 به توضیحات بیشتر در ارتباط با حل سوالات و نیاز داوطلبین کنکور کارشناسی ارشد سال 96 به نقد و بررسی سوالات به منظور برنامه ریزی بهتر فیلم حل نقد و بررسی و حل تشریحی درس الکترومغناطیس ارشد برق 95 که توسط دکتر شفیعی اماده شده از طریق سایت نونگرش منتشر میشود.

با آرزوی موفقیت برای شما دانشجویان عزیز.

دانلود فیلم نقد و بررسی درس الکترومغناطیس کنکور کارشناسی ارشد برق 95 دانلود

فیلم حل تشریحی سوالات مغناطیس ارشد برق 95