فیلم نقد و بررسی و حل تشریحی درس تجزیه و تحلیل سیگنالها و سیستم ها کنکور ارشد برق 95

پس از انتشار فایل پاسخ تشریحی درس تجزیه و تحلیل سیگنالها و سیستم ها توسط دکتر عباس شفیعی از طریق سایت نونگرش با توجه به نیاز داوطلبین کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق سال 95 به نقد و بررسی سوالات و توضیحات بیشتر در ارتباط با حل سوالات آزمون کارشناسی ارشد مهندسی برق 95 دکتر عباس شفیعی فایل ویدئویی نقد و بررسی و حل تشریحی درس تجزیه و تحلیل سیگنالها و سیستم ها را از طریق سایت نو نگرش منتشر کردند.

توصیه میشود داوطلبین کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق سال 96 و همچنین مهندسی پزشکی ( بیوالکتریک ) وزارت بهداشت  حتما این فیلم را مشاهده نمایند تا بتوانند برای آزمون سال 96 برنامه ریزی مناسب تری انجام دهند.

با آرزوی موفقیت برای شما دانشجویان عزیز.

دانلود فیلم نقد و بررسی و حل تشریحی درس سیگنال و سیستم کنکور ارشد برق 95 دانلود

فیلم حل تشریحی سیگناها و سیستم ارشد برق 95