کتاب الکترومغناطیس سری طلایی برق

عنوان کتاب: الکترومغنایس مولف: عباس شفیعی تعداد صفحات: 462 قیمت روی جلد: 45000 تومان ارسال پستی رایگان دانلود فصل های…

45,000 تومان
13%
تخفیف

کتاب الکترونیک سری طلایی برق جلد اول

عنوان کتاب: الکترونیک (جلد اول) مولف: بهنام درستکار تعداد صفحات: 320 قیمت روی جلد: 32000 تومان ارسال پستی رایگان دانلود…

28,000 تومان
7%
تخفیف

کتاب الکترونیک سری طلایی برق جلد دوم

عنوان کتاب: الکترونیک (جلد دوم) مولف: بهنام درستکار تعداد صفحات: 280 قیمت روی جلد: 28000 تومان ارسال پستی رایگان دانلود فصل…

26,000 تومان

کتاب تجزیه و تحلیل سیگنالها و سیستمها سری طلایی برق

عنوان کتاب: تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها مولف: عباس شفیعی تعداد صفحات: 612 قیمت روی جلد: 59000…

59,000 تومان

کتاب ریاضیات مهندسی سری طلایی برق جلد اول

  عنوان کتاب: ریاضیات مهندسی (جلد اول) مولف: عباس شفیعی تعداد صفحات: 336 قیمت روی جلد: 33000 تومان ارسال پستی…

33,000 تومان

کتاب ریاضیات مهندسی سری طلایی برق جلد دوم

  عنوان کتاب: ریاضیات مهندسی (جلد دوم) مولف: عباس شفیعی تعداد صفحات: 312 قیمت روی جلد: 31000 تومان ارسال پستی رایگان …

31,000 تومان

کتاب سیستمهای کنترل خطی سری طلایی برق جلد اول

عنوان کتاب: سیستم های کنترل خطی (جلد اول) مولف: سید احسان رضوی تعداد صفحات: 300 قیمت روی جلد: 29000 تومان ارسال…

29,000 تومان
15%
تخفیف

کتاب سیستمهای کنترل خطی سری طلایی برق جلد دوم

عنوان کتاب: سیستم های کنترل خطی (جلد دوم) مولف: سید احسان رضوی تعداد صفحات: 350 قیمت روی جلد: 34000 تومان ارسال…

29,000 تومان