پکیج اختصاصی 5 دوره و بیشتر

بدون امتیاز 0 رای
از تومان

دانشجویان عزیز میتوانند از لیست سمت چپ حداقل 5 دوره را انتخاب نموده و بیشتر از 40 درصد تخفیف دریافت…

از تومان

پکیج تخفیفی گرایش الکترونیک

بدون امتیاز 0 رای
از 1,272,000 تومان

نحوه انتخاب بهینه دروس هر گرایش برای مطاله

از 1,272,000 تومان

پکیج تخفیفی گرایش قدرت

بدون امتیاز 0 رای
از 1,002,000 تومان

نحوه انتخاب بهینه دروس هر گرایش برای مطاله

از 1,002,000 تومان

پکیج تخفیفی گرایش کنترل

بدون امتیاز 0 رای
از 1,380,000 تومان

نحوه انتخاب بهینه دروس هر گرایش برای مطاله

از 1,380,000 تومان

پکیج تخفیفی گرایش مخابرات سیستم

بدون امتیاز 0 رای
از 1,398,000 تومان

نحوه انتخاب بهینه دروس هر گرایش برای مطاله

از 1,398,000 تومان

پکیج تخفیفی گرایش مخابرات میدان

بدون امتیاز 0 رای
از 1,398,000 تومان

نحوه انتخاب بهینه دروس هر گرایش برای مطاله

از 1,398,000 تومان

پکیج تخفیفی گرایش مهندسی پزشکی

بدون امتیاز 0 رای
از 1,380,000 تومان

نحوه انتخاب بهینه دروس هر گرایش برای مطاله

از 1,380,000 تومان