دانلود جزوه کامل ریاضی مهندسی دکتر شفیعی ( 20 جلسه یکجا )

  برای دانلود کلیک کنیددانلود

دانلود جزوه نیمه آماده ریاضی مهندسی دکتر شفیعی ( 20 جلسه یکجا )

  برای دانلود کلیک کنیددانلود

 

 

 

دانلود جزوه نکته و تست ریاضی مهندسی جلسه 1

مدیریت۱۶ اسفند, ۱۳۹۵1 , , اشتراک گذاری در این قسمت میتوانید جلسه اول جزوه نکته و تست ریاضیات مهندسی را به صورت رایگان دانلود نماید. در این جزوه تمامی نکات ریاضیات مهندسی تدریس شده ( لازم به ذکر است توضیحات و جزئیات فرمولها و جداول در فیلم مربوط به این جزوه بیان میشود ) پس از پایان هر مبحث تمامی […]Read More ..

جلسه 20 (جلسه پایانی) جزوه ریاضی مهندسی دکتر شفیعی مبحت محاسبه انتگرالهای مختلط با کمک قضیه مانده ها و انتگرالهای ناسره ویژه کنکور کارشناس ارشد و کنکور دکتری

جلسه 20 (جلسه پایانی) جزوه ریاضی مهندسی دکتر شفیعی مبحت محاسبه انتگرالهای مختلط با کمک قضیه مانده ها و انتگرالهای ناسره ویژه کنکور کارشناس ارشد و کنکور دکتری

مدیریت۲۱ بهمن, ۱۳۹۴4 منابع کنکور کارشناسی ارشد و آزمون دکتری مهندسی برق،مهندسی کامپیوتر،مهندسی مکانیک،مهندسی عمران و…،فیلم های اموزشی ویژه کنکور کارشناسی ارشد و ازمون دکتری،کلاس مجازی کنکور ارشد و دکتری،فیلم کلاس حضوری ارشدRead More ..

جلسه 19 جزوه ریاضی مهندسی دکتر شفیعی مبحث انتگرال مختلط ویژه کنکور کارشناسی ارشد و کنکور دکتری

جلسه 19 جزوه ریاضی مهندسی دکتر شفیعی مبحث انتگرال مختلط ویژه کنکور کارشناسی ارشد و کنکور دکتری

مدیریت۲۱ بهمن, ۱۳۹۴0 جلسه 19 جزوه ریاضی مهندسی دکتر شفیعی مبحث انتگرال مختلط ویژه کنکور کارشناسی ارشد و آزمون دکتری برق و مناسب برای امتحان پایان ترم دانشگاهRead More ..

جلسه 18 جزوه ریاضی مهندسی دکتر شفیعی مبحث سری مختلط ویژه کنکور کارشناسی ارشد و کنکور دکتری

جلسه 18 جزوه ریاضی مهندسی دکتر شفیعی مبحث سری مختلط ویژه کنکور کارشناسی ارشد و کنکور دکتری

مدیریت۲۱ بهمن, ۱۳۹۴2 جلسه ۱8 جزوه ریاضی مهندسی دکتر شفیعی ویژه کنکور کارشناسی ارشد و کنکور دکتری.
منبع مناسب کنکور کارشناسی ارشد و آزمون دکتری و مناسب برای امتحان پایان ترم دانشگاهRead More ..

جلسه 17 جزوه ریاضی مهندسی دکتر شفیعی مبحث نگاشت ویژه کنکور کارشناسی ارشد و کنکور دکتری

جلسه 17 جزوه ریاضی مهندسی دکتر شفیعی مبحث نگاشت ویژه کنکور کارشناسی ارشد و کنکور دکتری

مدیریت۲۱ بهمن, ۱۳۹۴0 جلسه ۱7 جزوه ریاضی مهندسی دکتر شفیعی ویژه کنکور کارشناسی ارشد و کنکور دکتری.
مناسب برای امتحان پایان ترم دانشگاهRead More ..

جلسه 16 جزوه ریاضی مهندسی دکتر شفیعی مبحث توابع مختلط ویژه کنکور کارشناسی ارشد و کنکور دکتری

جلسه 16 جزوه ریاضی مهندسی دکتر شفیعی مبحث توابع مختلط ویژه کنکور کارشناسی ارشد و کنکور دکتری

مدیریت۲۱ بهمن, ۱۳۹۴0 جلسه 16 جزوه ریاضی مهندسی دکتر شفیعی ویژه کنکور کارشناسی ارشد و کنکور دکتری.
در این جزوه ریاضیات مهندسی به روشی کاملا مفهومی ،با استفاده از روش های ابتکاری و شیوه های نویین آموزشی تدریس شده است به نحوی که بعد از فرا گیری این مجموعه علاوه بر رفع نیاز دانشگاه قادر خواهید بود تست های کنکور کارشناسی ارشد ودکتری را با صرف کمترین زمان ممکن پاسخ دهید.Read More ..

جلسه 15 جزوه ریاضی مهندسی دکتر شفیعی- اعداد مختلط

جلسه 15 جزوه ریاضی مهندسی دکتر شفیعی- اعداد مختلط

مدیریت۱۵ بهمن, ۱۳۹۴0 دانلود جلسه 15 جزوه ریاضی مهندسی دکتر شفیعی- اعداد مختلط ویژه کنکور کارشناسی ارشد و دکتری ویژه کنکور ارشد برق و دکتری و مناسب برای امتحان پایان ترم دانشگاهRead More ..

جلسه 14 جزوه ریاضی مهندسی دکتر شفیعی- حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی ناهمگن

جلسه 14 جزوه ریاضی مهندسی دکتر شفیعی- حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی ناهمگن

مدیریت۱۵ بهمن, ۱۳۹۴0 دانلود جلسه 14 جزوه ریاضی مهندسی دکتر شفیعی- حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی ناهمگن ویزه کنکور کارشناسی ارشد برق و کنکور دکتری و مناسب امتحان پایان ترم دانشگاهRead More ..

جلسه 13 جزوه ریاضی مهندسی دکتر شفیعی-حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی به روش تفکیک متغیرها دستگاه دکارتی

جلسه 13 جزوه ریاضی مهندسی دکتر شفیعی-حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی به روش تفکیک متغیرها دستگاه دکارتی

مدیریت۱۵ بهمن, ۱۳۹۴0 جلسه 13 جزوه ریاضی مهندسی دکتر شفیعی-حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی به روش تفکیک متغیرها دستگاه دکارتی ویژه کنکور کارشناسی ارشد و دکتری و امتحان پایان ترم دانشگاهRead More ..

جلسه 12 جزوه ریاضی مهندسی دکتر شفیعی-معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی مرتبه دوم

جلسه 12 جزوه ریاضی مهندسی دکتر شفیعی-معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی مرتبه دوم

مدیریت۱۵ بهمن, ۱۳۹۴0 دانلود جلسه 12 جزوه ریاضی مهندسی دکتر شفیعی-معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی مرتبه دوم ویژه کنکور کارشناسی ارشد و دکتری، جزوه ویژه کنکور کارشناسی ارشد برق و دکتری و مناسب امتحان پایان ترم دانشگاهRead More ..

جلسه 11 جزوه ریاضی مهندسی دکتر شفیعی-معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی مرتبه اول

جلسه 11 جزوه ریاضی مهندسی دکتر شفیعی-معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی مرتبه اول

مدیریت۱۵ بهمن, ۱۳۹۴0 دانلود جلسه 11 جزوه ریاضی مهندسی دکتر شفیعی-معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی مرتبه اول ویزه کنکور کارشناسی ارشد و کنکور دکتری
دانلود جزوه مناسب کنکور کارشناسی ارشد برق و آزمون دکتری همچنین مناسب امتحان پایان ترم دانشگاهRead More ..

جلسه 10 جزوه ریاضی مهندسی دکتر شفیعی-کاربرد تبدیل فوریه و تبدیل لاپلاس در حل معادلات دیفرانسیل

جلسه 10 جزوه ریاضی مهندسی دکتر شفیعی-کاربرد تبدیل فوریه و تبدیل لاپلاس در حل معادلات دیفرانسیل

مدیریت۱۴ بهمن, ۱۳۹۴0 دانلود جلسه 10 جزوه ریاضی مهندسی دکتر شفیعی-کاربرد تبدیل فوریه و تبدیل لاپلاس در حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی ویزه کنکور کارشناسی ارشد و دکتری
جزوه مناسب کنکور کارشناسی ارشد برق و دکتری همچنین آزمون پایان ترم دانشگاهRead More ..

جلسه 9 جزوه ریاضی مهندسی دکتر شفیعی-تبدیل فوریه

جلسه 9 جزوه ریاضی مهندسی دکتر شفیعی-تبدیل فوریه

مدیریت۱۴ بهمن, ۱۳۹۴2 دانلود جلسه 9 جزوه ریاضی مهندسی دکتر شفیعی-تبدیل فوریه ویژه کنکور کارشناسی ارشد و کنکور دکتری
جزوه مناسب برای کنکور ارشد برق و آزمون دکتری همچنین مناسب برای امتحان پایان ترم دانشگاهRead More ..

جلسه 8 جزوه ریاضی مهندسی دکتر شفیعی-انتگرال فوریه

جلسه 8 جزوه ریاضی مهندسی دکتر شفیعی-انتگرال فوریه

مدیریت۱۴ بهمن, ۱۳۹۴1 دانلود جلسه 8 جزوه ریاضی مهندسی دکتر شفیعی-انتگرال فوریه ویژه کنکور کارشناسی ارشد و دکتری
جزوه ریاضی مناسب کنکور ارشد و دکتری و امتحان پایان ترم دانشگاهRead More ..

جلسه 7 جزوه ریاضی مهندسی دکتر شفیعی-کاربرد توابع مختلط در محاسبه سری های مثلثاتی

جلسه 7 جزوه ریاضی مهندسی دکتر شفیعی-کاربرد توابع مختلط در محاسبه سری های مثلثاتی

مدیریت۱۴ بهمن, ۱۳۹۴0 دانلود جلسه 7 جزوه ریاضی مهندسی دکتر شفیعی-کاربرد توابع مختلط در محاسبه سری های مثلثاتی ویژه کنکور کارشناسی ارشد و دکتریRead More ..

جلسه 6 جزوه ریاضی مهندسی دکتر شفیعی-خواص ضرایب سری فوریه مثلثاتی

جلسه 6 جزوه ریاضی مهندسی دکتر شفیعی-خواص ضرایب سری فوریه مثلثاتی

مدیریت۱۴ بهمن, ۱۳۹۴0 دانلود جلسه 6 جزوه ریاضی مهندسی دکتر شفیعی-خواص ضرایب سری فوریهRead More ..

جلسه 5 جزوه ریاضی مهندسی دکتر شفیعی-محاسبه ضرایب سری فوریه

جلسه 5 جزوه ریاضی مهندسی دکتر شفیعی-محاسبه ضرایب سری فوریه

مدیریت۱۴ بهمن, ۱۳۹۴2 دانلود جلسه 5 جزوه ریاضی مهندسی دکتر شفیعی ویژه کنکور کارشناسی ارشد و دانشگاه .Read More ..

جلسه 4 جزوه ریاضی مهندسی دکتر شفیعی-بحث تعامد

جلسه 4 جزوه ریاضی مهندسی دکتر شفیعی-بحث تعامد

مدیریت۱۴ بهمن, ۱۳۹۴2 دانلود جلسه 4 جزوه ریاضی مهندسی دکتر شفیعی ویژه کنکور کارشناسی ارشد و دکتری بحث تعامدRead More ..

جلسه 3 جزوه ریاضی مهندسی دکتر شفیعی (کاربرد آنالیز فوریه)

جلسه 3 جزوه ریاضی مهندسی دکتر شفیعی (کاربرد آنالیز فوریه)

مدیریت۱۲ بهمن, ۱۳۹۴0 دانلود جلسه سوم جزوه ریاضی مهندسی دکتر شفیعی ویژه کنکور کارشناسی ارشد و دکتریRead More ..

جلسه 2 جزوه ریاضی مهندسی دکتر شفیعی ( اتحادهای مثلثاتی و انواع تقارن )

جلسه 2 جزوه ریاضی مهندسی دکتر شفیعی ( اتحادهای مثلثاتی و انواع تقارن )

مدیریت۱۲ بهمن, ۱۳۹۴0 دانلود جلسه 2 جزوه ریاضی مهندسی دکتر شفیعی ویژه کنکور کارشناسی ارشد برق و کنکور دکتریRead More ..

جلسه 1 جزوه ریاضی مهندسی دکتر شفیعی ( مفهوم سری فوریه )

جلسه 1 جزوه ریاضی مهندسی دکتر شفیعی ( مفهوم سری فوریه )

مدیریت۱۲ بهمن, ۱۳۹۴2 دانلودجلسه اول جزوه ریاضی مهندسی دکتر شفیعی..<یژه کنکور کارشناسی ارشد ودکتریRead More ..

14 دیدگاه

به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

 • سلام استاد خسته نباشید یه دنیا تشکر به خاطر تدریس فوق العاده شما
  الان جزوه های فصل ششم ریاضی مهندسی جلد اول و فصل نهم جلد دوم ریاضی مهندسی یعنی اعداد مختلط تو سایت قرار دادین، اصلاع دارین پشتیبانی فیلم هاشو کی ارسال میکنه؟
  با تشکر

  • با درود دوست عزیز
   دانلود جزوات مشکلی نداشت فقط باید ابتدا لایک میشد سپس دانلود میشد که این مرحله هم حذف شد در حال حاضر به راحتی میتونید جزوات را دانلود کنید.
   موفق باشید.

 • سلام استاد خسته نباشید
  در 15 اسفند ادامه فیلم ها ارسال خواهد شد آیا فیلم معادلات دیفرانسیل هم ارسال میشه؟
  با تشکر

  • با درود
   بله فیلم درس معادلات دیفرانسیل هم ارسال خواهد شد در ضمن به زودی جزوه معادلات دیفرانسیل را هم میتونید از سایت دانلود نمایید.

 • با سلام خدمت استاد گرامی
  و ممنون بابت جزوات عالیتون
  استاد خواهشمندم اگر امکانش باشد پاسخ سوالات ریاضی مهندسی وزارت بهداشت سال گذشته را در سایت قرار دهید.
  ممنون ازلطفتون

  • با سلام
   پاسخ سوالات وزارت بهداشت سالهای گذشته هم ظرف مدت ده روز آینده بر روی سایت قرار داده خواهد شد.

 • با عرض سلام و تشکر بابت قرار دادن جزوات
  برخی سوالات در جزوات حل نشده اند و همچنین برخی شکلها مثل اینکه کشیده نشده اند
  آیا جزوات در آینده تکمیل میشند ؟

  • با سلام
   فقط جلسه 1-5 جزوه ریاضی مهندسی به صورت نیمه اماده هست که در فیلم اموزشی ریاضی مهندسی تکمیل شده الباق جلسات جزوه ریاضی مهندسی و جزوات معادلات دیفرانسیل و امار و احتمالات کامل میباشند. بله جلسات ابتدایی جزوه ریاضی مهندسی نیز تکمیل خواهند شد.

 • سلام من برای دانلود حزوه ها به مشکل بر میخورم برای دانلود جزوات ابتدا باید فیلم ها رو دانلود کنم؟

  • با سلام
   برای دانلود جزوات نیازی به دانلود فیلم ها نیست.
   با پشتیبانی 09370887768 تماس بگیرید و مشکلتون را دقیق بفرمئید تا راهنمایی بشید.

 • سلام استاد بزرگوار
  خسته نباشید
  ببخشید جزوه های جلسات ابتدایی ریاضی مهندسی کی تکمیل می شوند؟

  • با سلام
   متاسفانه فعلا فرصت کامل کردن جزوه پیش نیومده
   اگر فیلم را دارید بهتر هست که در حین دیدن فیلم جزوه را تکمیل کنید در این صورت مطالب را بهتر یاد میگیرید.
   از استاد ه خواهش میکنیم در اولین فرصت بخش ابتدایی جزوه را تکمیل کنند.

دیدگاهتان را بنویسید