تمامی تست های الکترومغناطیس از 67 تا 95 کنکور کارشناسی ارشد برق

۸ بهمن, ۱۳۹۵مدیریت0

اشتراک گذاری   در این بخش میتوانید تمامی تست های درس الکترومغناطیس از سال 67 تا 95 را دانلود نمایید. کلیه تست های الکترومغناطیس با توجه به مبحث به 7 بخش تقسیم شده اند. و تست های هر بخش به 3 حالت مختلف قابل دانلود میباشد. 1.فایل خام تست ها(فقط تست ها با جای خالی برای پاسخ […]

Read More ..

تمامی تست های سیگنالها و سیستمها کنکور کارشناسی ارشد برق

۷ بهمن, ۱۳۹۵مدیریت1

اشتراک گذاری   در این بخش میتوانید تمامی تست های درس سیگنالها و سیستمها از سال 78 تا 95 را دانلود نمایید. کلیه تست های درس تجزیه و تحلیل سیگنالها و سیستمها با توجه به مبحث به 7 بخش تقسیم شده اند. و تست های هر بخش به 3 حالت مختلف قابل دانلود میباشد. 1.فایل […]

Read More ..

تمامی تست های ریاضیات مهندسی کنکور کارشناسی ارشد برق

۶ بهمن, ۱۳۹۵مدیریت0

اشتراک گذاری   در این بخش میتوانید تمامی تست های درس ریاضیات مهندسی از سال 67 تا 95 را دانلود نمایید. کلیه تست های ریاضیات مهندسی با توجه به مبحث به 7 بخش تقسیم شده اند. و تست های هر بخش به 3 حالت مختلف قابل دانلود میباشد. 1.فایل خام تست ها(فقط تست ها با […]

Read More ..