58%
تخفیف

پیش بینی و جمع بندی آمار و احتمال ارشد 1401

بدون امتیاز 0 رای
150,000 تومان

از تاریخ 20 اردیبهشت میتوانید فقط جلسه پایانی این دوره را ثبت نام کنید این جلسه مربوط به پیش بینی…

150,000 تومان
64%
تخفیف

پیش بینی و جمع بندی الکترومغناطیس ارشد 1401

بدون امتیاز 0 رای
150,000 تومان

از تاریخ 20 اردیبهشت میتوانید فقط جلسه پایانی این دوره را ثبت نام کنید این جلسه مربوط به پیش بینی…

150,000 تومان
64%
تخفیف

پیش بینی و جمع بندی ریاضیات مهندسی ارشد 1401

بدون امتیاز 0 رای
150,000 تومان

از تاریخ 20 اردیبهشت میتوانید فقط جلسه پایانی این دوره را ثبت نام کنید این جلسه مربوط به پیش بینی…

150,000 تومان
58%
تخفیف

پیش بینی و جمع بندی سیگنالها و سیستمها ارشد 1401

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

از تاریخ 20 اردیبهشت میتوانید فقط جلسه پایانی این دوره را ثبت نام کنید این جلسه مربوط به پیش بینی…

200,000 تومان
58%
تخفیف

پیش بینی و جمع بندی مدارهای الکتریکی ارشد 1401

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

از تاریخ 20 اردیبهشت میتوانید فقط جلسه پایانی این دوره را ثبت نام کنید این جلسه مربوط به پیش بینی…

200,000 تومان
58%
تخفیف

پیش بینی و جمع بندی معادلات دیفرانسیل ارشد 1401

بدون امتیاز 0 رای
150,000 تومان

از تاریخ 20 اردیبهشت میتوانید فقط جلسه پایانی این دوره را ثبت نام کنید این جلسه مربوط به پیش بینی…

150,000 تومان

کلاس آنلاین جمع بندی الکترومغناطیس ارشد و دکتری 1401

بدون امتیاز 0 رای
280,000 تومان

کلاس آنلاین نکته و تست ، جمع بندی و پیش بینی نکات احتمالی درس الکترومغناطیس ویژه آزمون دکتری 1401 و…

280,000 تومان

کلاس آنلاین جمع بندی ریاضیات مهندسی ارشد و دکتری 1401

بدون امتیاز 0 رای
320,000 تومان

نمونه کلاس های سنوات قبل کلاس جمع بندی 1400 ویدئو پیش نمایش

320,000 تومان