کتاب سیستمهای کنترل خطی سری طلایی برق جلد اول

عنوان کتاب: سیستم های کنترل خطی (جلد اول) مولف: سید احسان رضوی تعداد صفحات: 300 قیمت روی جلد: 29000 تومان ارسال…

29,000 تومان
15%
تخفیف

کتاب سیستمهای کنترل خطی سری طلایی برق جلد دوم

عنوان کتاب: سیستم های کنترل خطی (جلد دوم) مولف: سید احسان رضوی تعداد صفحات: 350 قیمت روی جلد: 34000 تومان ارسال…

29,000 تومان