فیلم آموزش الکترومغناطیس

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان

درس الکترومغناطیس مفهومی ترین و قابل درک ترین درس رشته مهندسی برق است زیرا بسیاری از قضایا و قوانین این…

350,000 تومان